Schooltijden


De Klaroen werkt met een traditioneel lesrooster. Dat betekent dat we op beide locaties werken met een ochtend- en een middagprogramma. Tussen de middag mogen leerlingen, van groep 1 tot en met 8, thuis eten of overblijven en gebruikmaken van tussenschoolse opvang. Hierover is meer informatie terug te vinden in onze schoolgids of via deze link naar TSOpro.