De Klaroen werkt met een traditioneel lesrooster. Dat betekent dat we op beide locaties werken met een ochtend- en een middagprogramma. Tussen de middag mogen leerlingen, van groep 1 tot en met 8, thuis eten of overblijven en gebruikmaken van tussenschoolse opvang. Hierover is meer informatie terug te vinden in onze schoolgids.

Hieronder vind je een overzicht van de schooltijden in Maarssen en Tienhoven: