Meer dan basisonderwijs.

Dat is wat we doen bij De Klaroen.

Kinderen de ruimte geven. Om te ontdekken. Om te ontwikkelen. Om veel te leren. En tegelijk zichzelf te zijn. Dat is wat we doen bij De Klaroen. We zijn een moderne en open christelijke basisschool. En of je nu binnenstapt bij onze locatie in Tienhoven of Maarssen, je merkt meteen hoe fijn het aanvoelt en hoe vertrouwd het bij ons is. 

We zijn ook een school die voor onze leerlingen uitdagend kan zijn. Zo werkt elk kind vanaf groep 4 adaptief met Snappet (modern onderwijsprogramma) en een eigen Chromebook (een soort laptop). Daarnaast krijgen leerlingen Engels vanaf groep 1. Wij stimuleren zelfstandigheid en leren ze 21e -eeuwse vaardigheden. Dat doen we omdat we ze na groep 8 graag vol zelfvertrouwen, als zelfstandige tieners uit zien vliegen.

Onze missie. 

Rekenen en taal zijn belangrijk. Toch is voor een succesvol en fijn leven minstens zo belangrijk dat kinderen zichzelf als persoon kunnen ontwikkelen. In de veilige omgeving van onze school ontdekken onze leerlingen zichzelf, hun relatie tot anderen en hun mogelijkheden. Op cognitief, sociaal en emotioneel niveau. 

Wij helpen kinderen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Dat doen wij met plezier en met veel aandacht. Het is elke keer weer geweldig een kind te zien opgroeien tot een zelfstandig mens. Een kind dat met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

Onze visie.

Een pedagogisch veilig klimaat is van het allergrootste belang. Een goede samenwerking tussen directie en leerkrachten, tussen leerkracht en kind, tussen ouders en school draagt bij aan dat gevoel van veiligheid. Kinderen moeten opgroeien in een klimaat waar mensen elkaar respecteren en vertrouwen, en in elkaar geloven. Waar iedereen samenwerkt, speelt, leert, doet en denkt. 

Christelijke identiteit. Onze basis.

De Klaroen is een eigentijdse christelijke basisschool, die middenin de wereld van vandaag staat. Hier voelen kinderen en ouders zich thuis. De christelijke achtergrond zie je terug in hoe we met elkaar omgaan. Er is veel aandacht om samen een positieve, betrouwbare veilige omgeving te zijn. Met of zonder geloofsovertuiging, je bent van harte welkom.

In ons onderwijsprogramma zijn vieringen en vertellingen een vast onderdeel. We hebben veel aandacht voor universele waarden en normen. Kinderen leren o.a. wat respect betekent en naastenliefde, dankbaarheid, begrip, toewijding, betrouwbaarheid en eerlijk zijn. 

Onze christelijke identiteit vormt de basis voor de manier waarop wij mensen, onze leerlingen en hun ouders en verzorgers, maar ook ons team benaderen. We staan open voor iedereen en hebben respect voor elkaars eigenheid. Kinderen leren en ervaren op onze school dat ieder kind uniek is. 

Historie

De Klaroen is een samenvoeging van de voormalige ‘C.P. Klapschool’ in Tienhoven en de ‘Groen van Prinstererschool’ in Maarssen. Op 1 augustus 1994 was de fusie een feit.

Vele mensen in Tienhoven herinneren zich nog wel de oude meester Klap. Dat was toch een begrip! Niet verwonderlijk dat later de school naar hem werd vernoemd. De ‘Groenschool’ was een begrip in Maarssen en startte op 13 september 1958. Veel ouders van onze huidige leerlingen bezochten onze school vroeger zelf en hebben daar nog goede herinneringen aan.

De school in Maarssen bestaat in 2022 dus al 64 jaar. Inmiddels verwelkomen wij dagelijks bijna 400 leerlingen op onze locaties in Tienhoven en Maarssen. Beide scholen hebben een goede naam. Dat horen we terug vanuit de omgeving en van de ouders. En daar zijn we trots op!