Het kan zijn dat je kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. Bij ieder verzoek om verlof dien je een aanvraagformulier voor verlof in te vullen bij de directeur.

De aanvraag voor verlof kan worden toegewezen of afgewezen. De overheid heeft verzuimregels vastgesteld waar scholen zich aan moeten houden. Elk ongeoorloofd verzuim moet door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuishouden als voor de directie die daarvan geen melding maakt.

Voor meer informatie over leerplicht verwijzen we naar: https://rblutrechtnoordwest.nl/