We vinden betrokken ouders belangrijk. Samen met ons team, de leerlingen én de ouders maken we de school. Zowel thuis als op school. Dan gaat het niet alleen over het meewerken aan allerlei activiteiten en festiviteiten, maar ook over samenwerken, vertrouwen in elkaar en open communicatie. Samen met de leerling en onze ouders vormen we een team in de zorg voor alle kinderen.

Een eigen Ouderraad.

Bij De Klaroen hebben beide locaties een eigen Ouderraad (OR). De OR denkt mee over allerlei praktische zaken. Daarnaast werkt de OR mee aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals het kerstfeest, paasfeest, sinterklaasfeest en het eindejaarsfeest. De leden van de OR zijn gekozen door de ouders van de leerlingen van de school. Meer weten over de OR, of zelf lid worden, neem dan contact op met één van de leden Voor locatie Maarssen, mail naar: or.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl en voor locatie Tienhoven, mail naar: or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl.

Onze MR. Belangen behartigd.

De Klaroen waardeert betrokkenheid. Daarom hebben ook wij een medezeggenschapsraad (MR). In onze MR zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd, die direct invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur en directie. Vaak heeft de MR hierbij adviesrecht. Soms is de instemming van de MR noodzakelijk. 

Heeft u vragen, problemen of klachten, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de medezeggenschapsraad: mr.klaroen@vechtstreekenvenen.nl

Klankgroep De Klaroen Maarssen. 

Enkele keren per jaar komt op onze locatie in Maarssen een groep ouders bijeen om met de schoolleiding te praten over ontwikkelingen en andere algemene zaken met betrekking tot De Klaroen. De Klankbordgroep wil een klankbord zijn voor ouders (geen persoonlijke zaken betreffende een leerling of leerkracht). 

Dus valt je iets op, wil je anoniem iets vragen of heb je een goed bespreekpunt, stuur een e-mail naar: info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl